Disclaimer voor www.viride-schoonmaakbedrijf.nl

Viride Schoonmaakbedrijf (Kamer van Koophandel: 58935142), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.viride-schoonmaakbedrijf.nl (“de website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Viride Schoonmaakbedrijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Viride Schoonmaakbedrijf spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Viride Schoonmaakbedrijf. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Viride Schoonmaakbedrijf en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Viride Schoonmaakbedrijf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.